No title
          Dzisiejsze wydarzenia

Gospodarka, Biznes, Inwestowanie, Giełda, Waluty, Podatki, Kredyty, Informacje

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Gielda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

ďťż    Âť Akcje WIG20
    Âť Akcje mWIG40
    Âť Akcje sWIG80
    Âť Obligacje
    Âť Kontrakty terminowe
    Âť Dane rynkowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

Fundusze Inwestycje Poradniki Oszczedzanie Banki Inwestycje

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » ABC Oszczędzania

          Partnerzy

ďťż
Polecamy :
Tani Internet Białystok
Swiatlowody Fiberhouse.eu
Zespół Mega-Dance
Dj Kruk - Białystok
Serwis GSM Martom
Białostocki Sztab WOŚP
Przedszkole Wesole Krasnoludki

          Reklama
          Czy warto inwestować w fundusze
W Polsce inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie jest jeszcze tak popularne jak na świecie. Wynika to z wielu czynników, w tym preferowania tradycyjnych form lokat bankowych, czy też zwykłej nieznajomości instytucji funduszy.

W innych krajach, a szczególnie w USA, ich popularność szybko rośnie. Jest to związane z korzyściami jakie wiążą się z lokowaniem pieniędzy w funduszu. Poniżej przedstawiamy Ci podstawowe zalety funduszy inwestycyjnych.

Zalety

Bezpieczeństwo lokat
Działalność funduszy inwestycyjnych szczegółowo regulowana jest przepisami prawnymi. Szczególną i ciągłą kontrolę sprawuję nad nimi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

Wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi (lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). Oprócz przechowywania środków funduszu, dba on również o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu, a w razie konieczności może dokonać likwidacji Funduszu i rozdziału środków pomiędzy jego uczestników. W przypadku bankructwa banku depozytariusza przechowywane aktywa funduszu są wyłączone z masy upadłościowej banku.

Również w przypadku upadłości towarzystwa, nigdy nie mogą być z aktywów funduszu pokrywane ewentualne zobowiązania towarzystwa, ponieważ aktywa funduszu i towarzystwa nie są wspólne.

Rygorystyczne przepisy prawne i nadzór jakiemu podlegają fundusze inwestycyjne powoduje, że są one jedną z najbezpieczniejszych form lokat.

Profesjonalne zarządzanie środkami

Do zarządzania środkami powierzonymi funduszowi zatrudnieni są profesjonaliści. Nadzorowani przez KPWiG, maja zazwyczaj kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Zarządzający współpracują z zespołami analityków, którzy zajmują się wyłącznie analizowaniem i interpretowaniem danych napływających z rynku. Analizują oni kondycję finansową emitentów, których papiery posiada fundusz, sytuację na rynku ekonomiczno-finansowym w kraju, grupowe zachowania inwestorów, a także penetrując rynek wyszukują potencjalnie dobre inwestycje.

Możliwość osiągania dochodów, przewyższających dochody z innych lokat

Podstawowym zadaniem funduszy jest takie lokowanie powierzonych im środków, aby przynosiły one jak najwyższy zysk przy założonym poziomie ryzyka. Dzięki umiejętnościom zarządzających, ich znajomości rynku finansowego, dywersyfikacji instrumentów w portfelu fundusze mogą stać się korzystnym źródłem zysków.

Szybki dostęp do ulokowanych oszczędności

Otwarte fundusze inwestycyjne dają praktycznie w każdej chwili dostęp do ulokowanych środków, ponieważ uczestnik może w dowolnej chwili zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Cena odkupienia jednostki przez fundusz równa jest wartości jednostki według aktualnej wyceny. W przypadku niektórych funduszy jest ona dodatkowo pomniejszona o opłatę manipulacyjną (większość funduszy pobiera opłatę manipulacyjna przy zakupie).

Możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb inwestycyjnych

Odpowiadając na oczekiwania inwestorów, towarzystwa funduszy inwestycyjnych stworzyły fundusze inwestujące w różnorodne instrumenty. Wybierając poziom ryzyka jaki jesteś w stanie zaakceptować w inwestycjach, czas na jaki decydujesz się powierzyć funduszowi swoje środki, możesz wybrać fundusz o odpowiedniej polityce inwestycyjnej. Im wyższe ryzyko jesteś w stanie przyjąć, tym bardziej agresywny możesz wybrać typ funduszu, mogący dać wysoką stopę zwrotu w krótkim okresie, ale też przynieść spore straty. Jeśli jesteś jednak ostrożny, nastawiony na długoterminową lokatę i niewielki, ale stały zysk, możesz zdecydować się na fundusze bezpieczne.

Możliwość lokowania nawet niewielkich kwot

Większość otartych funduszy inwestycyjnych pozwala na lokowanie nawet niewielkich środków. Minimalna pierwsza wpłata na nabycie jednostek wynosi zazwyczaj 100 PLN, kolejne mogą być już sporo niższe. Przy tak niewielkich środkach przeznaczanych na inwestycje, nie można w zasadzie myśleć o samodzielnym inwestowaniu np. na giełdzie. Poziom cen większości akcji notowanych na giełdzie jest na tyle wysoki, że trudno liczyć na znaczące zakupy. Również pobierane od każdej transakcji prowizje czynią takie inwestycje nieopłacalne. Dzięki funduszom i grupowemu inwestowaniu możesz partycypować w lokatach w wiele instrumentów płacąc jedynie opłatę manipulacyjną i minimalizując koszty zawarcia transakcji. Fundusze coraz częściej odchodzą nawet od pobierania opłaty manipulacyjnej od uczestników, bądź też ogłaszają znaczne jej obniżki.

Żadne przedsięwzięcie nie ma jednak samych zalet. Inwestowanie w fundusze obok pewnego ryzyka inwestycyjnego, które można zminimalizować wybierając bezpieczny fundusz, niesie również za sobą pewne minusy.

Wady

Omylność zarządzających
Pomimo posiadanej wiedzy i umiejętności czasami zdarza się, że zarządzający funduszem podejmie niewłaściwą decyzję inwestycyjna.

Największe ryzyko związane jest z inwestowaniem w fundusze akcji (znaczne wahania kursów, zmienność rynku). Szczególnie w przypadku niedostatecznego stopnia dywersyfikacji portfela lub inwestowaniu w spółki jednej branży można zostać narażonym na straty.

Koszty działalności

Tak jak każda osoba prawna, fundusz w trakcie swojej działalności ponosi pewne jej koszty. Należą do nich m.in. opłaty dla towarzystwa funduszy, dystrybutorów jednostek, depozytariusza. Zyski inwestycyjne każdego funduszu obciążone są zatem różnymi zobowiązaniami funduszu, przez co wartość aktywów ulega obniżeniu.

Jak zainwestować z funduszem inwestycyjnym

Zgodnie z Ustawą dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zajmują się przede wszystkim podmioty prowadzące działalność maklerską lub też inne podmioty, które uzyskały zezwolenie KPWiG. W praktyce dystrybucje prowadzą obok domów maklerskich, same towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też agenci transferowi. Towarzystwa funduszy oferują jednak wyłącznie jednostki tych funduszy, którymi zarządzają. Domy maklerskie mają zaś podpisane umowy dystrybucyjne z różnymi towarzystwami, dzięki czemu ich oferta jest znacznie pełniejsza.

Założenie rejestru jednostek (na którym będą zapisywane zmiany ich posiadania) i ich pierwsze nabycie w funduszu inwestycyjnym otwartym, w większości przypadków, wymaga wizyty z dowodem osobistym w Punkcie Obsługi Klienta domu maklerskiego. Taka wizyta niezbędna jest tylko przy pierwszej wpłacie, późniejsze mogą być dokonywane w okienku bankowym, na poczcie lub przelewem z konta bankowego.

Coraz częściej jednostki uczestnictwa są też dystrybuowane przez fundusze, bez konieczności fizycznego pojawienia się u dystrybutora. Większość zleceń i dyspozycji można załatwiać przez telefon, faksem lub za pośrednictwem internetu. Niezbędny, wymagany prawem, fizyczny obieg dokumentów odbywa się wówczas za pośrednictwem poczty.

Katarzyna Kochan
www.biznes.wp.pl

ďťż Finanse osobiste - Strona Kategorii www.finansowe.biz.pl
          Finanse osobiste

Konta osobiste, firmowe, Biznes

    » Konta osobiste
    » Konta oszczednosciowe
    » Karty kredytowe
    » Kredyty gotĂłwkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Lokaty
    » Rodzina Na Swoim

          Dla firmy

Kredyty dla firmy, samochodowe, pożyczki, mbank, inteligo, bz wbk

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe

          Doradztwo

Doradztwo inwestycyjne, prawne, waluty, gospodarka, finanse

   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo prawne

          Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Firmowe , Komunikacyjne , Turystyczne , Odszkodowania , Kredyty dla firmy, samochodowe, poĹźyczki, mbank, inteligo, bz wbk

    » Ubezpieczenia dla firm
    » Ubezpieczenia na Ĺźycie
    » Ubezpieczenia majątkowe
    » Ubezpieczenia komunikacyjne
    » Ubezpieczenia turystyczne
    » Ubezpieczenia zdrowotne
    » Odszkodowania

          Kredyty i PoĹźyczki

Finansowe.biz.pl Giełda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pozyczki Pozabankowe

          Inne

Finansowe.biz.pl Giełda, kredyty, lokaty, fundusze, gospodarka
    » Ksiegarnia
    » E-Sklepy , E-Commerce

          Notowania WIG i WIG20

No title 

          Reklama

» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt